ربات همسریابی و دوستیابی تلگرام باکمک GPS

ربات دوستیابی و همسریابی تلگرام با GPS برای اولین بار در ایران برنامه نویسی اختصاصی ربات تلگرام با قابلیت دوست یابی در تلگرام.ربات تلگرامی دوستیابی