ربات قرعه کشی و جذب عضو برای کانال

یکی از دغدغه های اصلی مدیران کانالها و فعالین تلگرام جذب کاربر و اعضا واقعی برای کانال های جدیدی که راه اندازی میکنند هست.ربات قرعه کشی و جذب عضو برای کانال